DAN2222E

Description of : DAN2222E

SWITCHING DIODE